CHÍNH SÁCH RIÊNG TƯ


AnimeAZ.Net tôn trọng và tận tâm bảo vệ sự riêng tư của người dùng. Chính sách Bảo vệ riêng tư này nhằm giải quyết những thông tin nhận biết cá nhân (sau đây gọi là "Dữ liệu") có thể được chúng tôi thu thập. Chính sách Bảo vệ riêng tư này không áp dụng đối với những bên tham gia mà chúng tôi không kiểm soát hoặc những người không phải nhân viên, đại lý của chúng tôi hoặc nằm trong quyền kiểm soát của chúng tôi. Xin vui lòng dành chút thời gian đọc kỹ Điều khoản sử dụng AnimeAZ.Net để hiểu rõ hơn về các hành vi được phép và không được phép thực hiện tại hệ thống AnimeAZ.Net.

·     Thu thập Dữ liệu

Quy trình đăng ký của chúng tôi chỉ yêu cầu một thông tin nhận dạng người dùng không bị trùng lặp (user ID) và mật khẩu. Việc cung cấp những thông tin khác cho chúng tôi hay không tùy thuộc vào quyết định của bạn. Vui lòng lưu ý rằng user ID hoặc những thông tin bạn cung cấp có thể chứa tên thật hoặc những thông tin cá nhân và vì vậy có thể xuất hiện trên website AnimeAZ.Net.

·     Quyền hợp pháp của bạn theo Pháp luật

Yêu cầu tiết lộ.

Bạn có thể yêu cầu tiết lộ thông tin cá nhân của bạn hoặc thông báo về mục đích sử dụng thông tin cá nhân đó (trong trường hợp được phép lấy dữ liệu cá nhân mà không cần thông báo theo Pháp luật).

Yêu cầu chỉnh sửa, bổ sung hoặc xóa.

Bạn có thể yêu cầu chỉnh sửa, bổ sung hoặc xóa bất kỳ phần nào trong thông tin cá nhân của bạn nếu thông tin đó không đúng thực tế.

Yêu cầu ngừng sử dụng, xóa vĩnh viễn hoặc ngừng cung cấp cho bên thứ ba.

Bạn có thể yêu cầu ngừng sử dụng, xóa vĩnh viễn hoặc ngừng cung cấp cho bên thứ ba thông tin cá nhân của bạn nếu: (i) chúng tôi đang xử lý thông tin đó vượt quá phạm vi cần thiết để đạt được mục đích sử dụng; (ii) chúng tôi có được thông tin đó thông qua sự lừa dối hoặc các biện pháp sai trái khác; hoặc (iii) chúng tôi có được thông tin cá nhân nhạy cảm mà không nhận được đồng ý trước của bạn để làm như vậy.

Yêu cầu ngừng cung cấp cho bên thứ ba.

Bạn có thể yêu cầu ngừng cung cấp cho bên thứ ba thông tin cá nhân của bạn nếu chúng tôi đã cung cấp cho bên thứ ba (bao gồm bên thứ ba ở nước ngoài) thông tin đó mà không nhận được đồng ý trước của bạn, không dựa trên pháp luật và quy định hoặc Chính sách Quyền riêng tư này.

(b) Trường hợp GDPR được áp dụng trong việc chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn, bạn cũng có quyền: Phản đối việc xử lý thông tin cá nhân của bạn. Bạn có thể phản đối việc chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn dựa trên quyền lợi chính đáng của chúng tôi. Công ty sau đó sẽ không còn xử lý thông tin cá nhân của bạn cho mục đích này, trừ khi Công ty có quyền lợi chính đáng ưu tiên hơn để làm như vậy. Bạn cũng có thể yêu cầu Công ty xóa vĩnh viễn thông tin cá nhân của bạn, trừ khi Công ty có quyền lợi chính đáng ưu tiên hơn đối với việc xử lý. Bạn cũng có thể huỷ đăng ký việc xử lý thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích tiếp thị trực tiếp. Rút lại sự đồng ý của bạn về việc xử lý thông tin cá nhân của bạn. Bạn có thể rút lại sự đồng ý của bạn về việc xử lý thông tin cá nhân của bạn. Tính khả chuyển của dữ liệu. Bạn có thể yêu cầu nhận hoặc truyền thông tin cá nhân bạn đã cung cấp cho Công ty ở định dạng máy đọc được cho một tổ chức khác. (c) Trong trường hợp bất kỳ Pháp luật nào quy định bất kỳ quyền nào ở trên với phạm vi lớn hơn so với mô tả ở trên, hoặc bất kỳ loại quyền nào khác liên quan đến thông tin cá nhân của bạn, bạn cũng có thể thực hiện các quyền đó.

Cũng giống như nhiều website khác, chúng tôi có thể tự động ghi nhận những thông tin chung nằm trong các tập tin trên máy chủ của chúng tôi như địa chỉ IP của bạn hoặc thông tin cookie.

·     Sử dụng Dữ liệu

Chúng tôi có thể sử dụng Dữ liệu để tùy biến và cải tiến nhằm phục vụ bạn tốt hơn. Chúng tôi sẽ cố gắng để Dữ liệu của bạn không bị các bên thứ ba khai thác, ngoại trừ các trường hợp

o (i) Được quy định khác trong bản Chính sách Bảo vệ Riêng tư này;

o (ii) Chúng tôi được bạn chấp thuận, như đồng ý hoặc chấm dứt chia sẻ dữ liệu;

o (iii) Một dịch vụ do website của chúng tôi cung cấp yêu cầu sự tương tác với một bên thứ ba hoặc do bên thứ ba cung cấp;

o (iv) Theo các quy trình hành pháp hoặc luật pháp;

o (v) Chúng tôi phát hiện việc bạn sử dụng website này vi phạm Chính sách riêng tư này, Điều khoản sử dụng AnimeAZ.Net hoặc các hướng dẫn sử dụng khác do chúng tôi đặt ra nhằm bảo vệ quyền lợi và/hoặc tài sản hợp pháp của mình;

o (vi) Website này được mua bởi một bên thứ ba và họ tiếp tục sử dụng Dữ liệu theo cách thức mà chúng tôi đã quy định trong bản Chính sách Bảo vệ Riêng tư này. Trong trường hợp bạn sử dụng liên kết trên site của chúng tôi để truy cập các website khác, đề nghị bạn đọc kỹ các chính sách bảo vệ sự riêng tư trên các website đó.

·     Cookies

Cũng như nhiều website khác, chúng tôi thiết lập và sử dụng cookie để tìm hiểu thêm về cách bạn tương tác với nội dung của chúng tôi và giúp chúng tôi cải thiện trải nghiệm của bạn khi ghé thăm website của chúng tôi, cũng như duy trì thiết lập cá nhân của bạn... Website của chúng tôi có thể đăng quảng cáo, và trong trường hợp đó có thể thiết lập và truy cập các cookie trên máy tính của bạn và phụ thuộc vào chính sách bảo vệ sự riêng tư của các bên cung cấp quảng cáo. Tuy nhiên, các công ty quảng cáo không được truy cập vào cookie của chúng tôi. Những công ty đó thường sử dụng các đoạn mã riêng để theo dõi số lượt truy cập của bạn đến website của chúng tôi.

·     Biên tập lại hoặc xóa thông tin Tài khoản

AnimeAZ.Net cung cấp tính năng biên tập thông tin trong tài khoản cá nhân thông qua trang cấu hình cá nhân riêng của bạn. Bạn có thể yêu cầu xóa bỏ tài khoản của bạn bằng cách liên hệ theo địa chỉ mail của chúng tôi tại trang chủ. Nội dung hoặc các dữ liệu mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi không nằm trong tài khoản cá nhân của bạn, chẳng hạn các bài viết (post) trên diễn đàn, có thể tiếp tục nằm trên website của chúng tôi ngay cả khi tài khoản của bạn đã bị xóa. Xin vui lòng đọc kỹ Điều khoản sử dụng AnimeAZ.Net để có thêm thông tin.

·     Thay đổi điều khoản

Chúng tôi có thể thay đổi các điều khoản của bản Chính sách bảo vệ riêng tư này cho phù hợp với điều kiện thực tế. Chúng tôi sẽ thông báo về những thay đổi lớn bằng cách đặt thông báo trên site của chúng tôi và được đặt trong thiết lập người dùng của bạn.

·     Từ chối bảo đảm

Mặc dù Chính sách bảo vệ riêng tư đặt ra những tiêu chuẩn về Dữ liệu và chúng tôi luôn cố gắng hết mình để đáp ứng, chúng tôi không bị buộc phải bảo đảm những tiêu chuẩn đó. Có thể có những nhân tố vượt ra ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi có thể dẫn đến việc Dữ liệu bị tiết lộ. Vì thế, chúng tôi không chịu trách nhiệm bảo đảm Dữ liệu luôn được duy trì ở tình trạng hoàn hảo hoặc không bị tiết lộ.

·     Sự đồng ý của bạn

Khi sử dụng dịch vụ của AnimeAZ.Net, bạn mặc nhiên chấp nhận điều khoản trong Chính sách bảo vệ riêng tư này. Muốn biết thêm thông tin, vui lòng liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ mail của chúng tôi ở trang chủ. Chúng tôi hoạt động hoàn toàn trong khuôn khổ luật pháp Việt Nam và cam kết tuân thủ các pháp chế của Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam . Các điều khoản trên là phù hợp với luật pháp hiện hành và đảm bảo quyền lợi cao nhất cho người sử dụng dịch vụ của AnimeAZ.Net.

·     Thông tin liên hệ

Nếu bạn có thắc mắc về Chính sách bảo vệ sự iêng tư, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ mail của chúng tôi ở trang chủ.

·     Phụ lục: Giải thích các khái niệm

o a. Những thông tin gì được thu thập và thu thập như thế nào?

Mỗi máy tính nối mạng đều được xác định bởi một chuỗi số gọi là "Giao thức Inteet" hay địa chỉ IP. Khi người dùng có một yêu cầu gửi đến máy chủ của AnimeAZ.Net trong khi truy cập vào trang, máy chủ sẽ nhận ra người thông qua địa chỉ IP đó. Điều này sẽ không ảnh hưởng gì đến những thông tin cá nhân của bạn ngoài việc nhận ra một máy tính đang truy cập AnimeAZ.Net. Chúng tôi dùng thông tin này để xác lập thống kê về lượng truy cập toàn cục, và để xem có sự lạm dụng băng thông hay không nhằm phối hợp với các chính sách pháp luật ban hành về an ninh mạng. Chúng tôi hoàn toàn không thu thập thông tin về một cá nhân cụ thể. Máy chủ của chúng tôi không tự động ghi nhận các địa chỉ email của người dùng.

o b. Cookies là gì?

Trong thời gian bạn truy cập AnimeAZ.Net, AnimeAZ.Net hoặc các nhà tài trợ có thể gửi "cookie" đến máy tính của bạn. Cookie là một mẩu nhỏ thông tin gửi đến trình duyệt Inteet từ máy chủ và lưu lại trên ổ cứng. Cookie không thể đọc thông tin trên ổ cứng của bạn hay thông tin của các cookie được gửi đến bởi các trang Web khác. Cookie vô hại với hệ thống của bạn. Chúng tôi dùng Cookie để thống kê các trang thuộc hệ thống AnimeAZ.Net mà các bạn đã truy cập, và trong lần ghé thăm kế tiếp của bạn, bạn sẽ truy cập những trang đó nhanh hơn. Các nhà tài trợ của chúng tôi cũng dùng cookie để chắc chắn về số lượt truy cập của các bạn tới các banner của họ trên AnimeAZ.Net. Các nhà tài trợ có thể dùng thông tin này để thay đổi các chính sách quảng cáo trên AnimeAZ.Net để đạt được hiệu quả cao nhất cho các chương trình của họ (Dựa vào trang có số lượng vào nhiều nhất để đặt banner là 1 ví dụ). Bạn có toàn quyền lựa chọn có cho phép cookie thay đổi thông tin về trình duyệt của bạn hay không. Bạn cũng có thể chọn từ chối tất cả các cookie được gửi đến. Nếu bạn chọn như vậy có thể một số tính năng của AnimeAZ.Net cũng như các website khác, sẽ không hoạt động tốt.

o c. AnimeAZ.Net thu thập thông tin gì khi người dùng đăng ký?

Với một số dịch vụ AnimeAZ.Net yêu cầu người dùng phải đăng ký. Chúng tôi có thể dùng thông tin này để gửi thông báo cho bạn về các sản phẩm và dịch vụ thông qua thư điện tử hoặc thư bưu chính. Trong trường hợp bạn đăng ký sử dụng các dịch vụ giá trị gia tăng do các bên thứ ba cung cấp thì các thông tin đó có thể được chia sẻ với các khách hàng của AnimeAZ.Net (Các nhà tài trợ) để họ có thể gửi thông tin hoặc đồ khuyến mãi tới người dùng liên quan đến các dịch vụ mà bạn đã đăng ký.

Chúng tôi có thể sẽ sử dụng các địa chỉ thư điện tử và thư bưu chính để tiến hành các cuộc điều tra (Ví dụ: thông báo thay đổi dịch vụ trên AnimeAZ.Net, thông báo về các chương trình khuyến mại hay các hành động nhân đạo và xã hội khác). Chúng tôi duy trì chính sách "Không Spam" và không chia sẻ, bán hay để lọt email của các bạn cho các bên thứ ba khi không có sự chấp thuận của bạn.

Nếu bạn đồng ý với việc nhận các thông tin về các chương trình và dịch vụ của các hãng thứ 3 khi đăng ký, bạn sẽ có thể nhận được các thông tin thông qua thư điện tử hoặc thư bưu chính từ các hãng tài trợ này.

BÀN LUẬN & HỎI ĐÁP (7)

admin Hãy nhập tiếng Việt có dấu để cùng nhau thấu hiểu nhé :D
Nhập bình luận của bạn ở đây
Ami Gif Cute Gif Onion Gif Soilider Gif Tzuki Gif Emoji
Gửi bình luận