Vô Thượng Thần Đế

Vô Thượng Thần Đế

IMG
rating rating rating rating rating rating rating rating rating rating
(8.3/10, đánh giá từ 25 thành viên)
Hay tuyệt

Vô Thượng Thần Đế

Vô Thượng Thần Đế

Main: Tiên Vương Mục Vân
9 vợ: Mạnh Tử Mặc, Tần Mộng Dao, Diệp Tuyết Kỳ, Tiêu Doãn Nhi, Vương Tâm Nhã, Cửu Nhi, Diệu Tiên Ngữ, Minh Nguyệt Tâm, Bích Thanh Ngọc
Cảnh giới: Nhục Thân-Linh Khiếu-Thông Thần-Niết Bàn-Tam Chuyển Chi cảnh-Vũ Tiên cảnh - Sinh Tử cảnh
Tiên giới : Nhân Tiên - Địa Tiên - Thiên Tiên - Huyền Tiên - Chân Tiên - Kim Tiên - Đại La Kim Tiên - Tiên Vương - Tiên Đế
Thần giới: Hư Thần - Chân Thần - Địa Thần - Thiên Thần - Thần Quân - Thần Vương - Thần Hoàng - Thần Chủ - Tổ Thần - Hư Thánh - Bán Thánh - Hóa Thánh.
Thương Lan giới: Thánh vị : Thánh Nhân- Đại Thánh-Cổ Thánh - Thánh Vương - Thánh Hoàng - Thánh Đế - Thiên Thánh Đế - Cổ Thánh Đế
Quân vị : Nhân Quân - Địa Quân - Thiên Quân - Quân Vương - Thánh Quân - Đế Quân.
Tôn vị : Chí Tôn - Địa Tôn - Thiên Tôn - Thần Tôn.
Giới vị : Giới Vương - Giới Hoàng - Giới Thánh - Giới Tôn - Giới Thần - Giới Chủ.
Chúa Tể - Nửa bước Hóa Đế - Chuẩn Đế - xưng hào thần (xưng hào đế) - Thần Đế đại đạo ( Đạo Trụ - Đạo Đài - Đạo Hải ) - Vô Pháp - Vô Thiên - Thần Đế
BÀN LUẬN & HỎI ĐÁP (0)
admin Hãy nhập tiếng Việt có dấu để cùng nhau thấu hiểu nhé :D
Nhập bình luận của bạn ở đây
Ami Gif Cute Gif Onion Gif Soilider Gif Tzuki Gif Emoji
Gửi bình luận
Keyword: Vô Thượng Thần Đế tập cuối, Vô Thượng Thần Đế trọn bộ, Vô Thượng Thần Đế trọn bộ, Vô Thượng Thần Đế hd online, Vô Thượng Thần Đế tập cuối, Vô Thượng Thần Đế hay nhất, Vô Thượng Thần Đế hd vietsub, Vô Thượng Thần Đế hd vietsub, Vô Thượng Thần Đế vietsub, Vô Thượng Thần Đế vietsub, Vô Thượng Thần Đế hay nhất, Vô Thượng Thần Đế trọn bộ, Vô Thượng Thần Đế hd vietsub, Vô Thượng Thần Đế trọn bộ, Vô Thượng Thần Đế vietsub, Vô Thượng Thần Đế hd vietsub, Vô Thượng Thần Đế hay nhất, Vô Thượng Thần Đế hay nhất, Vô Thượng Thần Đế vietsub, Vô Thượng Thần Đế tập cuối, Vô Thượng Thần Đế hay nhất, Vô Thượng Thần Đế vietsub, Vô Thượng Thần Đế trọn bộ, Vô Thượng Thần Đế hay nhất, Vô Thượng Thần Đế hay nhất, Vô Thượng Thần Đế vietsub, Vô Thượng Thần Đế hd vietsub, Vô Thượng Thần Đế vietsub, Vô Thượng Thần Đế trọn bộ, Vô Thượng Thần Đế hay nhất, Vô Thượng Thần Đế hd vietsub, Vô Thượng Thần Đế vietsub, Vô Thượng Thần Đế hay nhất, Vô Thượng Thần Đế trọn bộ, Vô Thượng Thần Đế hay nhất, Vô Thượng Thần Đế hd online, Vô Thượng Thần Đế vietsub, Vô Thượng Thần Đế full, Vô Thượng Thần Đế vietsub, Vô Thượng Thần Đế trọn bộ, Vô Thượng Thần Đế trọn bộ, Vô Thượng Thần Đế trọn bộ, Vô Thượng Thần Đế full, Vô Thượng Thần Đế vietsub, Vô Thượng Thần Đế vietsub, Vô Thượng Thần Đế trọn bộ, Vô Thượng Thần Đế hd vietsub, Vô Thượng Thần Đế hay nhất, Vô Thượng Thần Đế vietsub, Vô Thượng Thần Đế tập cuối, Vô Thượng Thần Đế hd vietsub, Vô Thượng Thần Đế vietsub, Vô Thượng Thần Đế vietsub, Vô Thượng Thần Đế vietsub, Vô Thượng Thần Đế vietsub, Vô Thượng Thần Đế trọn bộ, Vô Thượng Thần Đế vietsub, Vô Thượng Thần Đế hd vietsub, Vô Thượng Thần Đế hd online, Vô Thượng Thần Đế vietsub, Vô Thượng Thần Đế tập cuối, Vô Thượng Thần Đế hd vietsub, Vô Thượng Thần Đế trọn bộ, Vô Thượng Thần Đế vietsub